Berthil v.d. Poll

Woordwolk: Berthil

Onzekerheid versus Arrogantie

Bertil18 jaar, leuke vriendin, student op kamers, een zo goed als afgeschreven auto. Een jongen met een hoge sociale benaderbaarheid vermengd met een vleugje verwaandheid. Hij gelooft in het goede van de mens en wil vriendschap sluiten met iedereen. Het leven is mooi en moet vooral geleefd worden. Elke gelegenheid om een avontuur te beleven grijpt hij aan met de gedachte dat het achteraf altijd een mooi verhaal oplevert, ook als het tijdens het avontuur pijn doet. Hij is snel onzeker over wat mensen van hem denken, maar als hij zeker is van zijn “gelijk”. Dan daalt er een lichte sluier van arrogantie over hem heen en houdt niemand hem tegen. Schijnbaar vol zelfvertrouwen stapt hij het studentenleven in. De wereld ligt aan zijn voeten.

Technische Bedrijfskunde

Hij studeert Technische bedrijfskunde. De studie bereidt je voor om leidinggevende te worden in een productieomgeving. Hij leert dat je geld verdient door alle processen van te voren in beeld te brengen en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hij moet niet vergeten om goed te zorgen voor het productiemiddel arbeid, want uit onderzoek is gebleken dat je meer geld verdient als je medewerkers aandacht geeft.

Tijdens zijn studie komt hij veel bij bedrijven waar hij aan de kleur van de overall, haarnetje of helm kan zien welke functie mensen hebben in het proces. Hij wordt voorbereid op een functie in het rood, de kleur die door veel bedrijven met leidinggeven wordt geassocieerd. Uiteindelijk moet de carrière hem leiden naar een functie in pak, want de kleur van hogere leidinggevenden is tenslotte het maatpak.

Daar staat hij dan, 24 jaar met een diploma in zijn ene hand en een bewijs van toelating tot de brandweeracademie in zijn andere hand. Hij is nog steeds dezelfde jongen als zes jaar daarvoor al wint de arrogantie steeds vaker van de bescheidenheid.

Brandweeracademie

Op de brandweeracademie borduurt hij voort op het thema van kleuren koppelen aan mensen. De kleur is echter meer gekoppeld aan de persoon en minder aan de plaats in het bedrijfsproces. In plaats van kleuren gebruikt men strepen en sterren om de verhoudingen in de organisatie weer te geven. De brandweeracademie bereidt je voor om leiding te geven binnen een brandweerorganisatie. Zowel op straat tijdens incidenten, als op kantoor met een team van brandweermensen. Van origine is de brandweer een organisatie bedoeld om branden te blussen. De conclusie uit het verleden is dat dit vrij effectief lukt met een directieve leiderschapsstijl.

Hij vermaakt zich uitstekend en raakt ervan overtuigd dat hij de toekomst van de brandweerorganisatie is. Hij gaat, in het tijdperk van de regionalisering, de brandweer opstuwen tot grote hoogte. Aan het einde van de brandweeracademie weet hij precies hoe de wereld in elkaar steekt. Hij kent zijn sterktes en zijn zwaktes en gaat de wereld overtuigen van zijn gelijk.

En nu?

Daar stond ik dan. De sluier van arrogantie was nu permanent en kon zich af en toe ontwikkelen tot een dichte mist. Ik was langdurig voorbereid op de taken die ik nu in het werkende leven mocht uitvoeren. Ik werd aangenomen door een, op het eerste gezicht, stereotype brandweerman. Kalende, oudere man met een zilvergrijze krulsnor. Ongeveer zoals commandant Staal van brandweerman Sam. Ik kreeg de tijdelijke functie beleidsmedewerker om te helpen bij de reorganisatie van zijn korps. Na een jaar concludeerden commandant Staal, de organisatie en ikzelf dat het wel aardig was als we de samenwerking voortzetten. Ik werd teamleider van de vrijwillige organisatie. Hiermee was ik integraal leidinggevende geworden van ongeveer 100 vrijwilligers verdeeld over uiteindelijk 3 kazernes. Dit was het werk waar ik al die tijd op voorbereid was. Ik ging laten zien hoe het moest. Ik wilde alles weten en probeerde alle processen in kaart te brengen op zoek naar de mogelijke bottleneck in het proces. Ik moest uitstralen dat ik een leidinggevende was, dus ik bepaalde hoe we zaken aanpakten binnen mijn team. Ik voelde mij als de pauw die net zijn kleurrijke verentooi tentoonstelde bij de kinderboerderij tegenover de brandweerkazerne. Trots!

Al snel bleek dat ik helemaal niet zo goed alles tegelijkertijd kon aansturen als ik dacht. Gezien mijn agenda dacht ik dat een dag bestond uit 48 uren, maar de vorderingen in mijn werkvoorraad deden het lijken of een dag bestond uit vier uur. Commandant Staal zag dit wel, maar liet mij mijn eigen weg gaan. Ik zag dit nog niet, of in ieder geval maakte de sluier van arrogantie dat ik dit niet wilde zien. Uiteindelijk kon ik niet langer blijven staan en begon ik aan mijn val. Vlak voordat ik hardhandig, met het gezicht vooruit, met de aarde in contact zou komen, was daar commandant Staal. Hij stopte mijn val, zette mij rechtop en wuifde de sluier van arrogantie weg. Hij gaf mij de mogelijkheid om aan mijzelf te werken in plaats van aan mijn kennis. Ik heb een coach gehad die mij geholpen heeft om mijzelf weer terug te vinden zodat ik mijn sterkte en zwaktes op de juiste manier kon gebruiken. Later volgde ik de opleiding Talentmanager. Deze opleiding was als de kers op de taart van mijn individuele coaching. Ik heb opnieuw kennisgemaakt met mijn 18-jarige ik.

Ik heb geleerd om weer bescheiden te zijn en om oprecht open te staan voor anderen zonder mijzelf daarbij uit het oog te verliezen. Ik heb geleerd dat het niet voldoende is om je zwaktes te kennen, maar dat het belangrijk is om ze te erkennen. Ik kan als leidinggevende nu loslaten en mensen de kans geven om te ontwikkelen zoals commandant Staal mij die kans heeft geboden. Ik kan aan anderen duidelijk maken wat mijn grenzen zijn en sta open voor de waarheden van anderen. Ik grijp kansen om buiten de gebaande paden te treden en beleef weer nieuwe avonturen. Ik ben niet langer trots op mijn team, maar ik ben trots om deel uit te mogen maken van het team.

En de arrogantie? Het is geen permanente sluier meer, maar helemaal weg is het niet. Ach, een succes gevierd met een tikkeltje arrogantie smaakt net iets zoeter.

Berthil van den Poll

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *